CENÍK

Jsme smluvním zařízením těchto zdravotních pojišťoven:
Všeobecné zdravotní pojišťovna (VZP - 111)
RBP zdravotní pojišťovna (213) 

V odůvodněných případech může být ze zdravotního pojištění hrazena krizová intervence klientům ostatních zdravotních pojišťoven.

Psychologické vyšetření k žádosti o invalidní důchod hradí OSSZ (nutno doložit žádost o vyšetření).

Klientům zdravotních pojišťoven, s nimiž nemáme uzavřenou smlouvu, poskytujeme péči dle následujícího ceníku (s platností od 1.1.2024):

Psychologické vyšetření na žádost klienta (dle náročnosti)

Od 3000 Kč

Individuální psychoterapie, 50 min.

1100 Kč

Párová a rodinná psychoterapie, 70 min.

1600 Kč