O MNĚ

Pracovní zkušenosti

2010- 2020 Psychologická ordinace PhDr. Dagmar Konečná, s.r.o. Olomouc - individuální, párová a rodinná psychoterapie, psychologická diagnostika dětí a dospělých

2005-2008 Psychiatrická léčebna v Kroměříži - individuální, skupinová a rodinná psychoterapie, diferenciální psychologická diagnostika

2004-2005 P-centrum Olomouc - rodinná psychoterapie, socioterapie dětí s poruchami chování


Vzdělání

2015 Atestace v oboru Klinická psychologie

2001-2006 Sebezkušenostní výcvik v Gestalt psychoterapii akreditovaný pro práci ve zdravotnictví

1997-2004 Magisterské studium Psychologie, FF UP Olomouc

1996 Státní zkouška z anglického jazyka