NABÍZENÉ SLUŽBY  • Psychologická diagnostika dospělých a dětí (klientům VZP hradí zdravotní pojišťovna)
  • Psychologické vyšetření na žádost OSSZ (hradí OSSZ)
  • Psychologické vyšetření na vlastní žádost (hradí klient - např. zbrojní průkaz)
  • Individuální, párová a rodinná psychoterapie
  • Krizová intervence (v odůvodněných případech hradí zdravotní pojišťovna)